Zajęcia w przedszkolu

Wiek przedszkolny to najlepszy okres do wspomagania dzieci w ich rozwoju. Poprzez umiejętne działanie można wpłynąć na rozwój ich uzdolnień i zainteresowań. Edukacja muzyczna powinna mieć swój początek już w przedszkolu, ponieważ nie tylko rozwija ale ma duże znaczenie dla zdrowia i rozwoju fizycznego dzieci.

Rytmika są to zajęcia, które, przyczyniają się do rozwoju nie tylko zdolności muzycznych, ale także myślenia, mowy, wyobraźni i funkcji poznawczych. Badania wielu niezależnych autorów potwierdzają, że ćwiczenia ruchowe pomagają  niwelować dysfunkcje takie jak np. dysleksja czy dysgrafia.

W pracy z powodzeniem stosuję poznane metody: Jaques Dalcroze’a - ojca rytmiki Carla Orffa – specjalisty od wykorzystania instrumentów w pracy z dziećmi oraz Batti Strauss –prekursorki aktywnego słuchania muzyki z dziećmi. Podczas zajęć jako uzupełnienie własnego akompaniamentu wykorzystuję płyty z muzyką klasyczną, ludową, oraz rozrywkową.

 

 

Zajęcia taneczne opierają się na poznawaniu różnorodnych tańców. Najpierw dzieci zaznajamiają się z ich charakterem, następnie uczą kroków i figur, by docelowo stworzyć z nich właściwą choreografię. Na zajęciach pojawią się zarówno tańce narodowe i ludowe (w tym  także nasze regionalne  częstochowskie), jak i interpretacje do muzyki klasycznej oraz taniec nowoczesny- układy z elementami ,,Zumby”.

Taniec, podobnie jak muzyka leży w sferze naturalnych potrzeb dziecka i wpływa na prawidłowy rozwój biologiczny i psychiczny. Taniec umożliwia wyrażenie własnego „ja”, czyli własnej indywidualności: uczuć, emocji, myśli. Pozwala on także uzewnętrznić cechy osobowości i temperament. Ćwiczenia ruchowo – taneczne rozwijają pamięć, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość oraz orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Dodatkowo aktywizują ciało i umysł poprzez dostarczanie nowych przeżyć i doświadczeń w zakresie współdziałania i porozumiewania się w grupie oraz wzbogacają wyobraźnię.

 

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.